El període de pagament de les quotes de manteniment de cementiri del 2023 ha acabat.

Per a la seva comoditat, li recomanem que domicilií el pagament del seu rebut pels anys vinents.